ElitPro
Nyheter
sök
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta

Nyheter och Uppdateringar

Datum Nyhet
   
2017
2017-02-13 Kabelberäkningsprogrammet har utgått
2017-02-13 Från och med 1 mars 2017 kommer vi tyvärr inte att ta emot flera beställningar på Elitpro.

Kunder som redan har Elitpro kan använda verktyget till och med 1 mars 2018.
2016  
2016-05-09 AIK-pärmen utgår
Den s.k. AIK-pärmen har utgått och ersatts av boken "Elsäkerhet i företaget". Läs mer här: Elsäkerhet i företaget
2015  
2015-12-31 Diverse mindre justeringar
2014  
2014-11-24 Ny funktion för Standarder
Alla standarder på ELITPRO kommer nu att innehålla en vattenstämpel i högra marginalen. För att få full funktion bör man använda Internet Explorer, lägst version 9.
2013  
2013-11-04 Olika uppdateringar
- Listan
över standarder och handböcker är uppdaterad.
-
Listan över föreskrifter är uppdaterad
-
Information om att guiderna är upphävda är förtydligad
- Informationen om jordfelsbrytare har justerats redaktionellt.
- Informationen om CE-märkning är uppdaterad.
2012  
2012-01-18 Elinstallationer i lantbruk
Uppdatering till Handbok för elinstallationer i lantbruk och hästverksamhet finns att ladda ned på
sidan för guider
2011  
2011-08-19 Minimikrav på elmateriel
Senaste versionen av Minimikrav på elmateriel är inlagd på sidan för minimikrav .
2011-08-19 Föreskriften ELSÄK-FS 2011:1
Föreskriften ELSÄK-FS 2011:1, Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektriska egenskaper för leksaker, är inlagd på
sidan för föreskrifter .
2011-02-18 CE-märkning av kopplingsutrustning
Uppdaterad länk till
CE-märkning av kopplingsutrustning
2011-02-17 EIOs Lilla föreskriftsbok
EIOs Lilla föreskriftsbok är nu tillagd. Du finner den under föreskrifter.
2011-02-07   ELSÄK-FS 2010:4
Författningskommentarer till Elsäkerhetsverkets ändringsföreskrifter ELSÄK-FS 2010:4.
2011-02-07   ELSÄK-FS 2008:1-3 m m
Författningskommentarer till ELSÄK-FS 2008:1-3 inklusive ändringar enligt ELSÄK-FS 2010:1-3.
2011-02-07 ELSÄK-FS 2007:2
Föreskrifter om ändring i Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2007:2) om behörighet för elinstallatörer.

 

EIO logga
Installatörsföretagen service i Sverige AB
Relaterade EIO-sidor: eio.se | eio-q.se
Copyright © 1906-2010 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-668 86 17
info@eio.se
Kontakta oss