ElitPro
Om ElitPro
sök
Sök
Sajtkarta
Sajtkarta
Left menu start

Om ELITPRO

Produktinformation

ELITPRO är ett digitalt hjälpmedlet för dig som behöver känna till alla de regler som gäller vid starkströmsinstallationer. Här finns information som ingår i SS 436 40 00, utgåva 1 och utgåva 2, föreskrifterna och Elinstallationsguiden, liksom Frågor och Svar, Elordboken samt en omfångsrik referensdokumentation i form av bl a lagar och förordningar på elområdet.

ELITPRO kan användas som ett datoriserat uppslagsverk och arbetsredskap.

Du får kopiera mindre avsnitt (max en halv A4) för att använda i din egen anläggningsdokumentation, i offerter, besiktningsprotokoll etc, men kom ihåg att ange - "Källa: ELITPRO".

Vi reserverar oss för eventuella skrivningsfel. Vid oklarheter gäller texten i de tryckta förlagorna.

I ELITPRO ingår t ex:

 • ELSÄK-FS 1999:5 och ELSÄK-FS 2004:1 med mera
 • SS 436 40 00, utgåva 1
 • SS 436 40 00, utgåva 2
 • Gamla Starkströmsföreskrifterna (Blå boken)
 • Starkströmsguiden till ELSÄK-FS 1999:5
 • Elinstallationsguiden, utgåva 1
 • Frågor och svar samt Elordboken
 • Olika publikationer från EIO
 • Diverse mallar från bl a EIO FORM
 • Lagar och förordningar
 • Föreskrifter och Kungörelser
 • Formler och tabeller
 • Svensk standard

ELITPRO INNEHÅLLER BLAND ANNAT:  

Svensk Elstandard

Fullständiga standarder:

 • SS 436 40 00 Utgåva 1 Elinstallationer i byggnader - Utförande av elinstallationer för lågspänning.
 • SS 436 40 00 Utgåva 2 Elinstallationer i byggnader - Utförande av elinstallationer för lågspänning.
 • SS 424 14 37 Utgåva 6 Kabelförläggning i mark.
 • SS 424 14 38 Utgåva 2A Kabelförläggning i byggnader.
 • SS 424 17 01 Utgåva 5 Kraft-, styr- och installationskablar - Typbeteckningar (svenska).
 • SS 424 17 02 Utgåva 4 Kraftkablar och installationskablar - Typbeteckningar (europeiska).
 • SS 436 21 01 Utgåva 3 Utrymmen för elektriska kopplingsutrustningar för lågspänning.
 • SS 437 01 40 Utgåva 3 Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet.
 • SS 437 01 40 Utgåva 2 Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet.
 • SS-EN 50110-1 Utgåva 2 Skötsel av elektriska anläggningar.

Utdrag ur standarder:

 • SS 424 17 20 Utgåva 5 Anslutningskablar, kablar för fast installation med märkspänning högst 450/750 V samt kraftkablar med märkspänning 0,6/1 kV.
 • SS-EN 60079-10-1 Utgåva 2 Tabell C.1 – Datablad för klassning av riskområden – Del 1: Förteckning över brandfarliga varor och dess egenskaper. Tabell C.2 Datablad för klassning av riskområden – Del 2 Förteckning över riskkällor.
 • SS-EN 60529 Utgåva 1 Denna standard beskriver ett klassificeringssystem som anger graden av skydd hos en kapsling för elektrisk materiel där märkspänningen ej överstiger 72,5 kV.
 • SS-EN 61340-5-1 Utgåva 2 I detta dokument återges det tekniska innehållet i den svenska standarden SS-EN 61340-5-1, utgåva 2, 2008.

 

Lagar
 • Arbetsmiljölag
 • Elberedskapslag
 • Ellag
 • Konsumentköplag
 • Konsumenttjänstlag
 • Lag med vissa bestämmelser om larmanläggningar m.m.
 • Lag om brandfarliga och explosiva varor
 • Lag om CE-märkning
 • Lag om elektromagnetisk kompatibilitet
 • Lag om offentlig upphandling
 • Lag om radio- och teleterminalutrustning
 • Marknadsföringslag
 • Miljöbalk
 • Plan- och bygglag
 • Produktansvarslag
 • Semesterlag
 • Lag om ekodesign
 • Lag om elektronisk kommunikation
 • Lag om energideklaration för byggnader

 

Förordningar
 • Elförordning
 • Elinstallatörsförordning
 • Förordning med instruktion för Elsäkerhetsverket
 • Förordning om ekodesign i fråga om förkopplingsdon till lysrör
 • Förordning om anslutning av larmanläggningar till polisen
 • Förordning om elberedskap
 • Förordning om elektrisk materiel
 • Förordning om elektromagnetisk kompatibilitet
 • Förordning om ekodesign i fråga om elektriska kylskåp och frysar
 • Förordning om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk
 • Förordning om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
 • Förordning om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter
 • Förordning om radio- och teleterminalutrustning
 • Starkströmsförordning
 • Förordning om systemansvaret för el
 • Förordning om vatten- och värmemätare
 • Förordning om vissa avgifter på elområdet
 • Förordning om energideklaration för byggnader

 

Föreskrifter
 • ELSÄK-FS 2010:3
 • ELSÄK-FS 2010:2
 • ELSÄK-FS 2010:1
 • ELSÄK-FS 2008:4
 • ELSÄK-FS 2008:3
 • ELSÄK-FS 2008:2
 • ELSÄK-FS 2008:1
 • ELSÄK-FS 2007:2
 • ELSÄK-FS 2007:1
 • ELSÄK-FS 2006:4
 • ELSÄK-FS 2006:3
 • ELSÄK-FS 2006:2
 • ELSÄK-FS 2006:1
 • ELSÄK-FS 2005:1
 • ELSÄK-FS 2004:1
 • ELSÄK-FS 2003:2
 • ELSÄK-FS 2002:1
 • ELSÄK-FS 2001:2
 • ELSÄK-FS 2001:1
 • ELSÄK-FS 2000:1
 • ELSÄK-FS 1999:5
 • ELSÄK-FS 1999:4
 • ELSÄK-FS 1996:2
 • ELSÄK-FS 1995:6

 

Olika Guider
 • Elinstallationsguiden (komplett)
 • Starkströmsguiden (komplett)

 

Elordboken

Här kan du finna förklaring på olika ord som ingår i t ex föreskrifter, standarder m m.

 

Frågor och svar
 • Om 1999-5
 • Om 1994-7

 

Minimikrav på elmaterial

EIO har sedan i början av 1970-talet givit ut ”Minimikrav på elmateriel” i samband med att nya eller ändrade starkströmsföreskrifter kommit från elmyndigheten.

Information om Jordfelsbrytare
 • Blanketter
 • Lantbruk
 • Trycksaker  

 

Information om CE-märkning

CE-märket på en produkt betyder att tillverkaren eller importören intygar att den uppfyller EU:s grundläggande hälso-, miljö- och säkerhetskrav. Men CE-märket är även ett handelsmärke som gör att en produkt kan säljas fritt över nationsgränserna inom EU. Bara produkter som regleras av EU:s produktdirektiv får CE-märkas. Kraven i EU:s direktiv har överförts till svenska regler och motsvarande regler ska finnas i alla EU-stater.

 

Formler

 

 • Energibehov
 • Ljusbyte
 • Ljusflöde
 • Ljusmängd
 • Luminians
 • Ohms lag
 • Resistans
 • Rumsindex
 • Spänningsfall
 • Ventilationsförluster
 • Verkningsgrad
 • Kalkylator
 • Avancerad kalkylator

 

Tabeller

ELITPRO Innehåller följande tabeller:

 • Energiomvandling
 • Jordbruk - klassning av byggnader
 • Kapslingsklasser 1
 • Kapslingsklasser 2
 • Måttenheter
 • Sammanlagring av belastning
 • Temperatur DUT
 • Klassning av explosionsfarliga områden 1
 • Klassning av explosionsfarliga områden 2
 • Klassning av explosionsfarliga områden 3

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

EIO logga
Installatörsföretagen service i Sverige AB
Relaterade EIO-sidor: eio.se | eio-q.se
Copyright © 1906-2010 | Om webbplatsen
Ringvägen 100
Box 17154
104 62 Stockholm
Tel. 08-762 76 00
Fax. 08-668 86 17
info@eio.se
Kontakta oss